Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Belaidis ryšys

Belaidis (Wi-Fi) universiteto tinklas

Visuose universiteto pastatuose įrengtas belaidis tinklas. Jo prieigos taškai išdėstyti srautinėse auditorijose, pastatų vestibiuliuose, kitose studentų susibūrimo vietose. Veikia 2 bendrauniversitetiniai Wi-Fi tinklai, kurių pavadinimai (SSID) yra VGTU ir Eduroam. Atskirose universiteto patalpose gali veikti ir lokalūs belaidžiai tinklai.

„VGTU“ belaidis tinklas

 
VGTU belaidis tinklas skirtas tik VGTU darbuotojams. Jis suteikia galimybęs naudotis visais el. ištekliais, kuriuos galima pasiekti per universiteto kompiuterinį tinklą. Įsijungti į VGTU belaidį tinklą galima naudojantis bendruoju  naudotojo atpažinimo kodu ir slaptažodžiu.
 

Eduroam belaidis tinklas

Eduroam belaidis tinklas skirtas studentams bei kitų akademinių institucijų nariams, atvykusiems į VGTU. Šiuo tinklu gali naudotis ir VGTU darbuotojai. Eduroam  (educational roaming) projekto tikslas yra suteikti akademinių institucijų lankytojams patogų, saugų ir lankstų prieigos prie Interneto mokymosi tikslais sprendimą. Eduroam suteikia vartotojams vieningos autentifikacijos galimybę – akademinės institucijos narys, norėdamas prisijungti prie kitos institucijos belaidžio tinklo, gali naudoti tą patį naudotojo atpažinimo kodą pridedant prie jo galūnę @vgtu.lt ir slaptažodį, kokį naudoja savo akademinėje institucijoje, papildoma registracija nereikalinga.

Naudojimosi belaidžiu tinklu instrukcijos skirtingoms operacinėms sistemoms:

Belaidis ryšys svečiams ir renginių metu

Vykstant renginiams (seminarams, konferencijoms) renginio dalyviai VGTU svečiai – gali naudotis universiteto belaidžiu tinklu. Renginio organizatoriai turi kreiptis į VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centrą iki renginio pradžios likus nemažiau 3 dienoms ir pateikti reikiamą informaciją (pavadinimas, vieta, susijusios interneto nuorodos, numatomas dalyvių skaičius, nuo kada iki kada turi būti suteikta galimybė naudotis belaidžiu tinklu ir pan.). Už renginį atsakingas asmuo gaus svečių prisijungimo informaciją, kurią privalės perduoti renginio dalyviams, universiteto svečiams. Su šiais prisijungimo duomenimis galės naudotis belaidžiu tinklu renginio vietose.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eimantas Šumskas
  • Lijana Daunoraitė
  • Justinas Rastenis
  • Remigijus Kutas
  • Justė Kareivaitė