Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Informacinių sistemų vystymo paslauga (IT projektai)

Informacinių technologijų ir sistemų centras (ITSC) vykdo informacinių sistemų bei internetinių puslapių kūrimo, projektavimo, diegimo bei tobulinimo darbus pagal 2014-02-03 rektoriaus įsakymu Nr.119 patvirtintą informacinių sistemų vystymo (projektų) paslaugos tvarkos aprašą.
 
ITSC vykdomi informacinių sistemų vystymo darbai gali būti skirstomi:
- vidinius, kurių iniciajavimui pritarė rektorius, prorektoriai arba ITSC vadovas bei patvirtinti rektoriaus;
- išorinius, instituciniai projektai, kurių koordinatorius ar partneris yra VGTU, ar jie gali būti naudingi universitetui.
 
Visi informacinių sistemų vystymo darbai yra planuojami, įvertinamos tikėtinos projekto sąnaudos, numatomi būtini atlikti darbai. Darbų planavimas pradedamas, kai ITSC vadovas gauna rektoriaus patvirtintą projekto paskyrą.
Projektas laikomas baigtu, kai projekto paskyroje išvardinti tikslai ir norimi pasiekti rezultatai yra įgyvendinti bei perduoti naudoti su IT palaikymo/priežiūros tęstinumo užtikrinimu.

2016 m. vykdomi projektai

- Mano VGTU dėstytojo aplinka
- Baigiamųjų darbų archyvas
- Bendrabučiai

Įgyvendinti projektai

2016 metais:
- Erasmus praktikų modulis studentams Mano VGTU
- Finansinių duomenų veiklos analitika (BI)
 
2015 metais:
- Mano VGTU aplinka studentams
- IT turto inventoriaus bazė
- Studijų veiklos analitika (BI)
 
2014 metais:
- Mokslo veiklos analitika (BI)
- KVS IT modulis: Procesų valdymo rodikliai
  • Puslapio administratoriai:
  • Eimantas Šumskas
  • Lijana Daunoraitė
  • Justinas Rastenis
  • Remigijus Kutas
  • Justė Kareivaitė