Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie mus

2013 m. gegužę įsikūręs VGTU „Informacinių technologijų ir sistemų centras“ perėmė nuo 1968 m. veikiančio Skaičiavimo centro patirtį, taip pat Informacinių sistemų skyriaus teikiamas paslaugas, Telekomunikacijų skyriaus funkcijas bei fakultetų IT veiklas. IT veiklos apjungimas buvo kryptingas žingsnis siekiant technologinio aiškumo, sklandaus bei nuoseklaus VGTU IT infrastruktūros vystymo bei administravimo.
Šiandien Informacinių technologijų ir sistemų centras yra technologijų ir sistemų kūrimo, plėtros ir priežiūros  padalinys, kurį sudaro trys struktūriniai vienetai:
 • Aptarnavimo skyrius (vedėjas – Justas Jackevičius–  atsakingas už ITS centro veiklos incidentų valdymą bei užtikrina IT įrangos, naudojamos VGTU veikloje, palaikymo funkcijas.
 • Programavimo skyrius (vedėjas – Dainoras Balnionis atsakingas už visų vidinių ir išorinių VGTU informacinių sistemų palaikymą ir vystymą:
 • Infrastruktūros skyrius  (vedėjas – Justinas Rastenis užtikrina visų VGTU padalinių ITS infrastruktūrą. Atlieka stebėsenos, analizės bei planinės plėtros funkcijas, rūpinasi telekomunikacijų tinklų priežiūra bei plėtra
Centrui vadovauja Paulius Nomgaudas, jo pavaduotojas Remigijus Kutas.
Informacinių technologijų ir sistemų centro veiklos atsakomybės
 • Užtikrinti sklandų ir nuoseklų visų su administravimu, studijomis, mokslu susijusių informacinių technologijų ir sistemų (ITS) kūrimą, administravimą ir vystymą;
 • Užtikrinti ITS incidentų išsprendimą;
 • Užtikrinti telekomunikacinių ryšių administravimą;
 • Užtikrinti planingą ITS vystymąsi;
 • Užtikrinti planingą VGTU administracinių, mokslo bei studijų padalinių, IT įrangos įsigijimą;
 • Konsultuoti darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo klausimais;
 • Užtikrinti VGTU administracinių, mokslo bei studijų padalinių su darbu ir mokymosi procesu susijusios kompiuterinės įrangos tinkamą veikimą;
 
Informacinių technologijų ir sistemų centre dirba daugiau nei 40 įvairių technologinių sričių specialistų, kurie būdami VGTU bendruomenės nariai siekia technologijomis užtikrinti jos nepertraukiamą darbą.
Informacinių technologijų ir sistemų centras atviras inovacijoms, IT praktikai bei tobulinimo pasiūlymams.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eimantas Šumskas
  • Lijana Daunoraitė
  • Justinas Rastenis
  • Remigijus Kutas
  • Justė Kareivaitė